Ing. Landsman

projekce pozemních staveb

Kontakty

Ing. Milan Landsman

-- ------ ----, --- -- --------
Tel: +420 --- -- -- --
E-mail: ---------(a)--------.--

IČ: 62069128
Autorizace ČKAIT: -------

Kancelář Praha:
---------------------

Spolupráce

Technické zařízení budov:
------------
Tel: +420 --- -- -- --, e-mail: ---------(a)--------.--

Statika:
----------------------------
Tel: +420 --- -- -- --, e-mail: ---------(a)--------.--, www.---------------.com

Požárně bezpečnostní řešení:
--------- ----
Tel: +420 --- -- -- --, e-mail: ---------(a)--------.--