Ing. Landsman

projekce pozemních staveb

Projektová činnost

 • Zaměřování staveb
 • Studie
 • Projekt pro územní a stavební řízení
 • Projekt pro realizaci stavby
 • Stavební rozpočet
 • Zaměření stávajícího stavu
 • Návrh stavebních konstrukcí a detailů
 • Tepelné posouzení budov
 • Technické zařízení budov (vodovod, kanalizace, elektroinstalace, plynovod, vytápění, vzduchotechnika...)
 • Spolupráce s architekty
 • Autorský dozor

Inženýrská činnost

 • Vyřízení územního řízení
 • Vyřízení stavebního povolení
 • Kolaudační souhlas
 • Konzultace spojené s projektováním

Technický dozor

 • Spolupráce při zadání stavby dodavateli
 • Spolupráce při uzavření smlouvy o dílo
 • Kontrola realizace podle schválené projektové dokumentace
 • Operativní řešení technických problémů během stavby
 • Finanční kontrola podle rozsahu provedených prací
 • Kontrola jakosti
 • Sledování termínů výstavby dle harmonogramu
 • Vedení kontrolních dnů
 • Kompletní poradenství v průběhu výstavby
 • Fotodokumentace během stavby
 • Převzetí dílčích dodávek a zakrývaných konstrukcí stavby
 • Spolupráce při uvedení stavby do provozu

Výběr z referencí

Rekonstrukce rodinného domu Praha-Krč – projektová dokumentace pro provedení stavby.
Rekonstrukce rodinného domu Chotěboř – projektová dokumentace, Zelená úsporám.
Rekonstrukce interiéru mateřské školky Chotěboř – projektová dokumentace, autorský dozor.

 

TOPlist